Shop Mobile More Submit  Join Login
I am the nightmares
you dream at night
I am the terror
and all the fright

I am the voice
that makes you feel insane
I am the cold,
freezing rain

I am the whisper
only you can hear,
I am the misery
you'll have to bear

I am the shadow
in the corner of your eyes
I am the hidden truth
in all of your lies
...
Add a Comment:
 
:iconx-spader-x:
x-spader-x Featured By Owner Jul 9, 2011  Hobbyist Traditional Artist
WOOOOOOOOOOOOW!!


*entering my head*
När jag läste den, så liksom hittade mitt huvud på en som läste den. (mitt huvud har mycket fantasi) Rösten var en mansröst, men den fick inte att definera, den liksom gled undan. Bakgrunden är grå, en väg och träd, ljudlöst regn faller mot asfalten. En stillsam dimma finns där. Samtidigt som som man kan oron i luften.
Okej, välkommen till mitt huvud, skyll dig själv som vill ha konstiga kommentarer xP
Reply
:iconrosenrot93:
Rosenrot93 Featured By Owner Jul 10, 2011  Hobbyist Writer
Jag älskar dina konstiga kommentarer! :iconblackheartplz:
Reply
:iconx-spader-x:
x-spader-x Featured By Owner Jul 10, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Så bra. Det blir lättare att genomlida dem då (:
Reply
:iconrosenrot93:
Rosenrot93 Featured By Owner Jul 10, 2011  Hobbyist Writer
Haha, man behöver inte "genomlida" dina kommentarer. n__n
Reply
:iconx-spader-x:
x-spader-x Featured By Owner Jul 22, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Haha, skönt att du tycker det, för då får du ''genomlida'' dem ;)
Reply
:iconsdk038:
sdk038 Featured By Owner Jun 30, 2011
du är så bra på att skriva dikter OwO
Reply
:iconrosenrot93:
Rosenrot93 Featured By Owner Jul 1, 2011  Hobbyist Writer
Jag är ju emo! :iconhurrplz:
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconrosenrot93: More from Rosenrot93


Featured in Collections

Literature. by TwyceInABluMoon

Bloody perfect by throwatantrum


More from DeviantArtDetails

Submitted on
June 30, 2011
File Size
496 bytes
Link
Thumb

Stats

Views
261
Favourites
12 (who?)
Comments
7
×